PAMYCON na pripr. st. rozt.

Skupina: 
ANTIBIOTIKÁ
Účinná látka: 
Bacitracinum, Neomycini sulfas
Lieková forma: 
PLV STO
Veľkosť balenia: 
10 x 1 vial
Reg. číslo: 
15/0057/84-S, 15/057/84-S/C
Kód ŠUKL / SUKL: 
24882 / 55762

Písomná informácia pre používateža

   

Informácia o použití, čítajte pozorne!

   

PAMYCON  na prípravu sterilného roztoku

prášok na prípravu sterilného roztoku

   

Zloženie lieku

Liečivá:                                    neomycini sulfas (síran neomycínia) 66 000 IU, bacitracinum (bacitracín)

5 000 IU v 1 fžaštičke.

Pomocné látky:                        žiadne.

   

Farmakoterapeutická skupina

Antibiotikum.

   

Charakteristika

Kombinácia antibiotík so širokým antibakteriálnym spektrom, určená výlučne na lokálnu aplikáciu. Bacitracín pôsobí prednostne na grampozitívne mikróby vrátane stafylokokov a na gramnegatívne koky; neomycín pôsobí predovšetkým na gramnegatívne, ale i na niektoré grampozitívne mikróby (stafylokoky).

Pri vonkajšej aplikácii sa neomycín ani bacitracín prakticky nevstrebávajú. Pri väčších kožných a slizničných defektoch, ale najmä pri intraperitoneálnej alebo intrapleurálnej aplikácii sa však môžu absorbova väčšie množstvá neomycínu i bacitracínu a vzniknú v krvi toxické koncentrácie.

  

Terapeutické indikácie

V   c h i r u r g i i  na liečbu infikovaných rán a poranení, fistúl po pžúcnych chirurgických zákrokoch so zmiešanou infekciou, akútna osteomyelitída, hnisavé burzitídy, panarícia, hnisavé vnútrokĺbové zápaly, incidované abscesy a flegmóny.

V   p ô r o d n í c t v e   a   g y n e k o l ó g i i   na liečbu ragád bradaviek, mastitíd a abscesov v čase dojčenia, bakteriálnych fluórov v indikovaných prípadoch a pri predoperačnej príprave pošvy.

V  o f t a l m o l ó g i i  na liečbu akútnych konjunktivitíd (vrátane hnisavých konjunktivitíd novorodencov), akútnych zápalov rohovky, vredu rohovky, infikovaných erózií rohovky, dakryocystitíd, blefarokonjunktivitíd, hordeolózy a pri predoperačnej príprave na vnútroočné operácie.

V   o t o r i n o l a r y n g o l ó g i i  na liečenie otitis externa, otitis media suppurativa chronica, sinusitis maxillaris, infekcií sliznice horných a dolných dýchacích ciest a pri bronchiektáziách, ďalej pri pooperačnej starostlivosti po ušných operáciách.

V   u r o l ó g i i  pri adjuvantnej liečbe špecifickej a nešpecifickej uretritídy, cystitídy, cystopyelitídy.

V   s t o m a t o l ó g i i  sa liek používa pri liečení niektorých ulcerácií ústnej sliznice.

   

Dávkovanie a spôsob podávania

Prípravok je určený na prípravu sterilného roztoku pre použitie v zdravotníckych zariadeniach. Neobsahuje izotonizačnú prísadu. Rozpustí sa pridaním 20 ml sterilného 0,9% roztoku chloridu sodného alebo Infusio glucosi 5 %. 1 ml roztoku obsahuje 3,3 mg neomycínu (vo forme síranu) a 25O IU bacitracínu.

Roztok sa aplikuje výlučne lokálne. Kvapká sa, alebo vstrekuje do infikovaného miesta, alebo sa roztokom nasýtené prúžky gázy vkladajú do infikovaných miest. Prikvapkávaním roztoku sa udržujú prúžky gázy stále vlhké. Injekčnou striekačkou je možné roztok poda do močového mechúra. Dá sa tiež použi ako aerosól (2 ml roztoku s Vincentkou na inhaláciu). Podávanie sa podža potreby opakuje 2-4-krát denne, maximálna denná dávka je 5 ml roztoku. Spravidla volíme 1-3 dňovú liečbu, pri jej predĺžení redukujeme dávku. V stomatologických indikáciách sa používa roztok zvyčajnej koncentrácie alebo zriedený na polovičnú koncentráciu.

   

   

   

Kontraindikácie

Hypersenzitivita na neomycín a bacitracín. Nesmie sa podáva parenterálne, ani na rozsiahle plochy, najmä ak sú erodované a mokvajúce, neaplikova na varikózny terén  predkolenia a na mikrobiálny ekzém predkolenia pre možnos senzibilizácie na neomycín. Tiež sa nesmie používa na liečbu infekčných procesov, ktoré vyvoláva necitlivá mikroflóra, napr. kvasinky a plesne, ale ani proti nozokomiálnym kmeňom rezistentným voči neomycínu (najmä Proteus rettgeri).

Nedoporučuje sa instilácia do telových dutín (peritoneálna, intrapleurálna) pre možný výskyt závažných toxických účinkov.

   

Upozornenie

Racionálna terapia Pamyconom sa má opiera o výsledky mikrobiologického vyšetrenia citlivosti infekčného agensa, ktoré sa má vykona nielen na začiatku, ale aj počas liečenia. Ak sa po aplikácii Pamyconu podráždi pokožka, ide pravdepodobne o precitlivenos, ktorá sa dá dokáza testom s roztokom Pamyconu (popr. neomycínu). Pri pozitívnom výsledku treba liečbu preruši a chorého upozorni, že sa ani v budúcnosti nesmie lieči Pamyconom ani iným prípravkom obsahujúcim neomycín alebo bacitracín.

   

Predávkovanie

Pri odporúčanom spôsobe podávania sa neočakáva intoxikácia.

   

Interakcie

Pri vonkajšej aplikácii sa účinné látky nedostávajú do krvného obehu, a preto nehrozí riziko vzájomného ovplyvnenia účinku s iným liečivom.

   

Nežiaduce účinky

Alergické reakcie (kontaktná dermatitída, alergické konjunktivitídy, existuje i riziko anafylaktického šoku) sa vyskytujú u 5 -15 % liečených. Je možná aj senzibilizácia (najmä na neomycín) predovšetkým pri dlhšie trvajúcej alebo opakovanej lokálnej  aplikácii. Po absorpcii väčšieho množstva Pamyconu sú možné prejavy nefrotoxicity (vplyvom neomycínu i bacitracínu), ireverzibilné poškodenie sluchovej vetvy VIII. hlavového nervu s čiastočnou až úplnou hluchotou (po neomycíne). Po intrapleurálnej alebo intraperitoneálnej aplikácii väčšieho množstva existuje riziko neuromuskulárnej blokády spojenej s respiračnou blokádou (kurareformný efekt).

   

Uchovávanie

Prášok aj pripravený roztok uchováva pri teplote do 15 °C, v suchu, chráni pred svetlom.

   

Varovanie

Liek sa nesmie použi po uplynutí času použitežnosti vyznačeného na obale.

Pripravený roztok je žltkastý a odporúčame ho spotrebova v deň prípravy.

Uschovávajte mimo dosahu a dohžadu detí.

   

Balenie

10 fžaštičiek s práškom na prípravu 20 ml sterilného roztoku.

   

Držitež rozhodnutia o registrácii

BIOTIKA a.s., 976 13 Slovenská źupča 566, Slovenská republika

   

Dátum poslednej revízie

Júl 2006