PAMYCON na pripr.kvap.

Skupina: 
ANTIBIOTIKÁ
Účinná látka: 
Bacitracinum, Neomycini sulfas
Lieková forma: 
PLV GTT
Veľkosť balenia: 
1 x 1 vial
Reg. číslo: 
15/0056/84-S, 15/056/84-S/C
Kód ŠUKL / SUKL: 
24880 / 55759

Písomná informácia pre používateľa

Informácia o použití, čítajte pozorne!

PAMYCON na prípravu kvapiek

prášok na prípravu kvapiek

Zloženie lieku

Liečivá: neomycini sulfas (síran neomycínia) 33 000 IU, bacitracinum

(bacitracín) 2 500 IU v 1 fľaštičke .

Pomocné látky: natrii chloridum (chlorid sodný), carbethopendecinii bromidum

(karbetopendecíniumbromid), polysorbatum 80 (polysorbát 80)

Farmakoterapeutická skupina

Antibiotikum

Charakteristika

Liek je kombinácia dvoch antibiotík so širokým antibakteriálnym spektrom.Obe liečivá sa

svojimi protimikróbnymi účinkami navzájom dopĺňajú.

Terapeutické indikácie

V chirurgii – na liečbu infikovaných rán a poranení.

V pôrodníctve a gynekológii - na liečbu ragád bradaviek, mastitíd a abscesov v čase

dojčenia, bakteriálnych fluórov v indikovaných prípadoch.

V oftalmológii - na liečbu akútnych konjunktivitíd (vrátane hnisavých konjunktivitíd

novorodencov), akútnych zápalov rohovky, infikovaných erózií rohovky, dakryocystitíd,

blefarokonjunktivitíd, hordeolózy a pri predoperačnej príprave na vnútroočné operácie.

V otorinolaryngológii – na liečbu otitis externa, otitis media suppurativa chronica, sinusitis

maxillaris, infekcií sliznice horných a dolných dýchacích ciest a pri bronchiektáziách a ďalej

pri pooperačnej starostlivosti po ušných operáciách.

Dávkovanie a spôsob podávania

Roztok sa kvapká priamo na infikované miesto tak často, ako určí lekár. Roztok sa aplikuje

výlučne lokálne; kvapká sa alebo instiluje priamo do infikovaného miesta alebo sa roztokom

Pamyconu nasýtené prúžky gázy vkladajú do infikovaných miest a prikvapkávaním roztoku

sa gáza udržuje stále vlhká.

Do ucha sa kvapká obvykle 2 až 5 kvapiek 2 krát denne, do nosa 2 až 5 kvapiek 3 a viackrát

denne, do oka 1-2 kvapky 4-6x denne. O dĺžke liečby rozhodne vždy lekár.

Kontraindikácie

Liek nesmú používať pacienti precitlivení (alergickí) na niektorú zložku prípravku. Nesmie sa

aplikovať do hlbokých rán, na rozsiahle plochy obnaženého tkaniva, na mokvajúce plochy,

vred predkolenia (ulcus cruris) a varikózny terén (kŕčové žily) predkolenia. Nedoporučuje sa

instilácia do telových dutín (peritoneálna, intrapleurálna) pre možný výskyt závažných

toxických účinkov.

Upozornenie

Ak sa u vás po použití Pamyconu objaví v mieste aplikácie podráždenie pokožky

(sčervenanie, opuch a pod.), prerušte liečbu a oznámte to svojmu ošetrujúcemu lekárovi,

ktorý rozhodne o ďalšom postupe. Bez vedomia lekára nepoužívajte na ošetrované miesto

žiadne iné lieky.

Predávkovanie

Pri odporúčanom spôsobe podávania sa neočakáva intoxikácia.

Interakcie

Pri vonkajšom použití sa liečivo nedostáva do krvného obehu, a preto nehrozí riziko

vzájomného ovplyvnenia účinku s iným liečivom.

Nežiaduce účinky

Po aplikácii lieku môže nastať miestna alergická reakcia (sčervenanie, opuch a pod.). V

takom prípade liečbu prerušte a upozornite ošetrujúceho lekára, ktorý rozhodne o ďalšom

spôsobe liečby. Najmä pri dlhodobej aplikácii je riziko vzniku precitlivenosti aj počas liečby.

Uchovávanie

Pri teplote od 5 - 15°C v pôvodnom obale. Chrániť pred svetlom a mrazom.

Pripravený roztok uchovávať v chladničke pri teplote 2 - 8°C, chrániť pred svetlom.

Varovanie

Liek sa nesmie použiť po uplynutí času použiteľnosti vyznačeného na obale.

Pripravený roztok je žltkastý, treba ho spotrebovať do 7 dní odo dňa prípravy.

Uschovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Balenie

1sklenená hnedá fľaštička s práškom uzavretá gumovou zátkou a hliníkovým uzáverom

a samostatne zabalené kvapkadlo s uzáverom.

Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom

Liek ako taký nie je určený na bezprostredné použitie a musí byť pred vydaním do rúk

pacienta v lekárni rozpustený. Lekárnik pripraví roztok v súlade s požiadavkami správnej

lekárenskej praxe nasledovným postupom:

Pomocou pinzety odstráňte z fľaštičky hliníkový uzáver a gumovú zátku a k obsahu vo

fľaštičke pridajte 10 ml aqua pro injectione.

Po starostlivom uzavretí fľaštičky gumovou zátkou obsah pretrepávajte asi 1 minútu.

Potom odstráňte pôvodný uzáver a nasaďte na fľaštičku kvapkadlo.

Dátum prípravy vyznačte na krabičke.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

BIOTIKA a.s., 976 13 Slovenská Ľupča 566, Slovenská republika

Dátum poslednej revízie

Február 2006