Orgány a vedenie spoločnosti

Dozorná rada a.s.

JUDr. Mária Kinčešová

predsedníčka

Drs.Ing. Petrus H.M.Winkelman

podpredseda

Ing. Peter Draškovič

člen

Ing. Dagmar Vargová

člen

Jozef Debnárik

člen

Jozef Trangoš

člen

Predstavenstvo a.s.

Ing. Emil Drlička

predseda

Ing. Miroslava Vargová

člen

Ing. Jana Červenáková

člen

Vedenie a.s.

Ing. Emil Drlička

Generálny riaditeľ

Ing. Milan Môcik

Ekonomický riaditeľ

Ing. Slavomír Geleta

Výrobný riaditeľ

Ing. Peter Slobodník

Vedúci úseku vývojových projektov

Ing. Jana Červenáková

Riaditeľ úseku zabezpečovania a riadenia kvality

Štruktúra akcionárov a.s. Biotika Slovenská Ľupča

BIO S.L. Bratislava,
Slovensko

30.21 %

Ing. Ivan Varga,
Slovensko

20.20 %

G.V. Pharma, a.s.Hlohovec,
Slovensko

17.03 %

LONDON PHARMA & CHEMICALS GROUP LTD, U.K.

9.86 %

Ostatní

22.70 %

Organizačná štruktúra