Produkty

Vlastná výroba substancií

Meno Biotika je úzko spojené s fermentáciou aktívnych farmaceutických látok . Historicky prvou fermentačnou biotechnologickou výrobou bola výroba penicilínov, ktorá sa v určitej obmene zachovala do dnešnej doby. Biotika je výrobcom fenoxymetylpenicilínu v rôznych formách, ktorý si doteraz zachoval antibakteriálny účinok a je jednou zo základných látok na prípravu semisyntetických penicilínov. Biotika je významným výrobcom polymyxin B síranu, ktorý sa vyrába vlastným originálnym postupom. Vlastné aktívne farmaceutické látky sa distribujú po celom svete.

Zobraziť

Zmluvná výroba substancií

Biotika sa špecializuje na fermentačné výroby a ponúka fermentačné kapacity pre zmluvnú výrobu aktívnych farmaceutických látok. Výroba na jednotlivých linkách je automatizovaná a fermentačné linky pracujú podľa princípov SVP. Bioreaktory sú univerzálne vybavené s možnosťou dávkovania viacerých roztokov substancií počas fermentácie. V súčasnej dobe Biotika disponuje bioreaktormi objemov 5 m3, 15 m3, 40 m3, 50 m3 a 150 m3 o celkovej kapacite viac ako 1400 m3. Biotika v súčastnosti zmluvne vyrába aktívne farmaceutické látky pre významné svetové spoločnosti z Nemecka, Švajčiarska, USA a Ruskej federácie.

Zobraziť

Zmluvná výroba konečných liekových foriem

Biotika a.s. ponúka svoje výrobné priestory na zmluvnú výrobu konečných liekových foriem. Výrobné priestory a zariadenia spĺňajú požiadavky Európskej únie pre Správnu výrobnú prax (SVP﴿ vydané Európskou liekovou agentúrou (EMA﴿. Výroba sa uskutočňuje vo výrobných priestoroch s triedou čistoty A/B; D. Výrobné priestory, zariadenia a výrobné operácie sú pravidelne validované. Pravidelne sa tu vykonávajú inšpekcie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠUKL﴿ ako aj audity našich zmluvných partnerov.
 

Zobraziť