Biotika, a.s.
    Tlač Tlač  |  Identifikačné čísla  |  Aktuálna ponuka  |  Dodržiavanie zásad kódexu správy a riadenia spoločností  


Vedecké objavy znamenajú revolučný pokrok v kvalite života
Objav antibiotík na začiatku 20.storočia znamenal pre ľudstvo obrovskú nádej v boji s dovtedy neliečiteľnými infekčnými chorobami. Po druhej svetovej vojne nastáva v celom rozvinutom svete tzv. éra antibiotík. Do tohto obdobia sa datuje aj vznik Biotiky, ktorá bola založená s cieľom produkovať v tej istej dobe veľmi progresívne antibiotikum - penicilín. S rozvojom výroby antibiotík sa spája aj moderný pojem „biotechnológia“.

Priemyselná výroba antibiotík dala podnet pre rozvoj nových vedeckých oborov a disciplín, ako je moderná mikrobiológia, biochémia, bioinžinierstvo, molekulárna genetika a v konečnom dôsledku aj génové inžinierstvo. Rozvíjajú sa aj príbuzné odbory v oblasti strojárenstva, kontinuálneho merania a regulácie fyzikálnych veličín riadených procesov, filtračné a separačné techniky, priemyselná výroba liečiv za prísnych kvalitatívnych podmienok.
Všetky tieto atribúty v konečnom dôsledku znamenali zásadné zlepšenie kvality života nielen ľudí ale aj zvierat, zlepšenie kvality životného prostredia.

Kto sme
Biotika bola založená v r.1953 ako nový výrobca penicilínu na území vtedajšieho Československa s cieľom zabezpečiť potreby domáceho trhu.
Od svojho založenia až do roku 1990 bola Biotika súčasťou koncernu Spofa, ktorý združoval všetky farmaceutické podniky vtedajšieho Československa.
Historické medzníky existencie Biotiky sú spojené so začiatkom výroby penicilínu G v roku 1956 a penicilínu V v roku 1958.


So začiatkom výroby penicilínov je spojený aj začiatok činnosti vlastného výskumno-vývojového pracoviska, ktoré na konci 70-tych rokov minulého storočia získalo štatút Výskumno-vývojovej základne.
Začiatkom 60-tych rokov minulého storočia bola biotechnologická výroba rozšírená o výrobu oxytetracyklínu a neskôr chlórtetracyklínu a výrobu dextranov pre farmaceutickú
aplikáciu.
V osemdesiatych rokoch minulého storočia sa začala výroba L-lyzínu biotechnologickým postupom, čím sa Biotika stala v poradí tretím výrobcom tejto esenciálnej aminokyseliny na svete.
Výrobné a obchodné aktivity firmy sa postupne rozširovali do sféry výroby konečných liekových foriem.


Súčasnosť
Biotika dnes patrí medzi producentov polymyxínu B sulfát. Taktiež je výrobcom ďalších substancií pre svojich zmluvných partnerov.
Na trhu Slovenskej a Českej republiky je Biotika známa ako spoľahlivý výrobca kvalitných liečiv pre humánnu aj veterinárnu aplikáciu.
Biotika má významnú medzinárodnú reputáciu vďaka svojim výrobkom spĺňajúcim prísne medzinárodné kritériá.
Vďaka svojim odborníkom v oblasti fermentačných procesov sa stala spoľahlivým partnerom pre medzinárodné biotechnologické projekty. Vďaka týmto faktom tvorí v súčasnosti export Biotiky cca 80 % celkového obratu.


 
Zlepšujeme Váš život

Naše výrobky sú výsledkom vlastného výskumu a vývoja, ich kvalita je zabezpečovaná vysokou úrovňou know-how


 

 

Copyright ©  , 2001 - 2011
Biotika, a.s., 976 13 Slovenská Ľupča 566, Tel: 048 4368 111, Fax: 048 4187 060, e-mail: biotika@biotika.sk
Pripomienky k stránkam: webmaster@biotika.sk