Orgány a vedenie spoločnosti

Dozorná rada a.s.

JUDr. Mária Kinčešová

predsedníčka

Drs.Ing. Petrus H.M.Winkelman

podpredseda

Ing. Jana Magátová 

člen

Ing. Dagmar Vargová

člen

Jozef Debnárik

člen

Ján Szabó

člen

Predstavenstvo a.s.

Ing. Miroslava Vargová

predseda

Ing. Jana Červenáková

člen

Ing. Slavomír Geleta

člen

Ing. Ján Dzúrik

člen

 

Vedenie a.s.

Ing. Miroslava Vargová

Organizačno - personálny riaditeľ

Ing. Jana Červenáková

Riaditeľ úseku zabezpečovania a riadenia kvality

Ing. Ján Dzúrik

Ekonomický riaditeľ

Ing. Slavomír Geleta

Výrobný riaditeľ

Ing. Ľudmila Kováčová

Vedúci úseku vývojových projektov

Ing. Andrea Lilková

Vedúci úseku predaja

Štruktúra akcionárov a.s. Biotika Slovenská Ľupča

BIO S.L. Bratislava,
Slovensko

30.21 %

Ing. Ivan Varga,
Slovensko

20.32 %

G.V. Pharma, a.s.Hlohovec,
Slovensko

17.03 %

LONDON PHARMA & CHEMICALS GROUP LTD, U.K.

9.86 %

Ostatní

22.58 %

Organizačná štruktúra