Identifikačné čísla spoločnosti

Vážený obchodný partner,

oznamujeme Vám, že daňové identifikačné čislo našej akciovej spoločnosti je 31561900.

Žiadame Vás uvádzať na všetkých oficiálnych dokladoch (objednávkach, zmluvách, faktúrach a pod.) nasledovné identifikačné udaje spoločnosti Biotika a.s. Slovenská Ľupča:

Obchodné meno
Biotika a.s.

Sídlo
Slovenská Ľupča 566
976 13

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty:   SK2020452412,
ktoré poskytuje informáciu o tom, že spoločnosť je registrovaným platiteľom DPH v Slovenskej republike.

Daňové identifikačné číslo:   2020452412,
ktoré poskytuje informáciu, že spoločnosť je platiteľom ostatných daní

Zápis v obchodnom registri sa nemení, zostáva zapísané
v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel Sa, vložka číslo 65/S