Dividendy zo zisku

Zoznam dividend zo zisku

2021 Žiadosti o výplatu dividend PO Stiahnuť vo formáte PDF
Žiadosti o výplatu dividend FO overeným podpisom Stiahnuť vo formáte PDF
Žiadosť o výplatu dividend (Akcie vedené na držiteľskom účte) Stiahnuť vo formáte PDF
Dividendy zo zisku 2021 informácia Stiahnuť vo formáte PDF
2020 Žiadosti o výplatu dividend PO Stiahnuť vo formáte PDF
Žiadosti o výplatu dividend FO overeným podpisom Stiahnuť vo formáte PDF
Žiadosť o výplatu dividend (Akcie vedené na držiteľskom účte) Stiahnuť vo formáte PDF
Pravidlá výplaty dividend Stiahnuť vo formáte PDF
2019 Žiadosti o výplatu dividend PO Stiahnuť vo formáte PDF
Žiadosti o výplatu dividend FO overeným podpisom Stiahnuť vo formáte PDF
Žiadosť o výplatu dividend (Akcie vedené na držiteľskom účte) Stiahnuť vo formáte PDF
Pravidlá výplaty dividend Stiahnuť vo formáte PDF
Ozmánenie o pozastavení vyplácania dividend z pokladne Stiahnuť vo formáte PDF
2018 Žiadosti o výplatu dividend PO Stiahnuť vo formáte PDF
Žiadosti o výplatu dividend FO overeným podpisom Stiahnuť vo formáte PDF
Žiadosť o výplatu dividend (Akcie vedené na držiteľskom účte) Stiahnuť vo formáte PDF
Pravidlá výplaty dividend Stiahnuť vo formáte PDF
2017 Žiadosti o výplatu dividend PO Stiahnuť vo formáte PDF
Žiadosti o výplatu dividend FO overeným podpisom Stiahnuť vo formáte PDF
Žiadosti o výplatu dividend FO osobne Stiahnuť vo formáte PDF
Pravidlá výplaty dividend Stiahnuť vo formáte PDF