O nás

Kto sme

Biotika bola založená v r.1953 ako nový výrobca penicilínu na území vtedajšieho Československa s cieľom zabezpečiť potreby domáceho trhu. Od svojho založenia až do roku 1990 bola Biotika súčasťou koncernu Spofa, ktorý združoval všetky farmaceutické podniky vtedajšieho Československa.

Historické medzníky existencie Biotiky sú spojené so začiatkom výroby penicilínu G v roku 1956 a penicilínu V v roku 1958. 

So začiatkom výroby penicilínov je spojený aj začiatok činnosti vlastného výskumno-vývojového pracoviska, ktoré na konci 70-tych rokov minulého storočia získalo štatút Výskumno-vývojovej základne.

Súčasnosť

Dnes patrí Biotika medzi producentov polymyxínu B sulfát. Taktiež je výrobcom ďalších substancií pre svojich zmluvných partnerov. Na Slovenskom, Českom ako aj zahraničnom trhu je Biotika známa ako spoľahlivý výrobca kvalitných liečiv pre humánnu aj veterinárnu aplikáciu. 

 • Enormné zdraženie elektrickej energie a plynu v súvislosti s energetickou krízou v EÚ,  sa odzrkadlilo v náraste cien surovín a cien vyrobených produktov čo viedlo k zníženiu  konkurenciechopnosti  ich predaja.  
  Pozitívom bol začiatok realizácie investície do zvýšenia výroby Polymyxínu B síranu (najlepšie predávaného produktu spoločnosti Biotika a.s.).  

   

 • Spoločnosť čelila dopadom pandémie COVID 19 (výpadky zamestnancov, výpadky surovín, problém s dopravou produktov do rizikových oblastí), zavedením účinných opatrení však túto krízovú situáciu zvládla.

 • Ukončenie zmluvnej výroby L-Cystínu pre obchodného partnera Wacker Chemie AG, Nemecko koncom augusta 2020.

 • Štátny ústav pre kontrolu liečiv vydal spoločnosti Biotika certifikát o dodržiavaní zásad Správnej výrobnej praxe pre výrobu Polymyxínu B síranu

 • Investíciou do výrobnej linky bola navýšená výrobná kapacita výrobného závodu na výrobu Polymyxín B síranu o 60%.
  V roku 2018 bol úspešne vykonaný audit FDA zameraný na dodržiavanie zásad Správnej výrobnej praxe (SVP) pri výrobe účinných farmaceutických látok Polymyxín B síran a Fenoxymetylpenicilín draselná soľ. Štátny ústav pre kontrolu liečiv vydal našej spoločnosti certifikát o dodržiavaní zásad Správnej výrobnej praxe pre výrobu Gramicidín S.

 • Štátny ústav pre kontrolu liečiv vydal spoločnosti Biotika certifikát o dodržiavaní zásad Správnej výrobnej praxe pre výrobu Fenoxymetylpenicilínu a L-Cystínu.
  Európsky direktoriát pre kvalitu liekov vydal novú verziu Certifikátu zhody s monografiou Európskeho liekopisu pre Polymyxín B síran.
  V júli  2017 spoločnosť Biotika a.s. ukončila výrobu konečných liekových foriem a zariadenia, ktoré slúžili na ich výrobu predala spoločnosti AtB Pharma s.r.o., Sklabinská 28, 036 01 Martin.

 • Štátny ústav  pre kontrolu liečiv vydal našej spoločnosti certifikát o dodržiavaní zásad Správnej výrobnej praxe pre výrobu finálnych liekových foriem, Gramicidínu S a Polymyxínu B síranu.

 • V roku 2015 bol úspešne vykonaný audit FDA zameraný na dodržiavanie zásad Správnej výrobnej praxe (SVP) pri výrobe účinných farmaceutických látok Polymyxín B síran a Fenoxymetylpenicilín draselná soľ.
  Štátny ústav pre kontrolu liečiv vydal našej spoločnosti certifikát o dodržiavaní zásad Správnej výrobnej praxe pre výrobu Gramicidín S.

 • V roku 2014 boli vykonané dva certifikačné audity certifikačnou organizáciou SGS s platnosťou na tri roky zamerané na dodržiavanie princípov HACCP (produkt L-cystín) a FAMI QS Kódexu (produkt Aquasta).

 • Spustenie výroby Astaxantínu.

  Získanie Certifikátu zhody s monografiou Európskeho liekopisu pre Polymyxín B sulfát, mikronizovaný, prvá verzia, vydané EDQM.

 • Schválenie FDA pre Polymyxin B Sulfát, opätovné schválenie Penicilín V

 • Biotechnologický vývoj novej aminokyseliny

 • Rekonštukcia výrobnej linky a začiatok zmluvnej výroby Gramicidínu S pre spoločnosť Valenta Pharmaceuticals.

 • Začiatok výroby Polymyxínu B Sulfát. Rozšírenie výrobnej linky pre zmluvnú výrobu Wacker Chemie AG. Podpísanie zmluvy o výrobe polypeptidového antibiotika so spoločnosťou Valenta Pharmaceuticals.

 • Ukončenie prvej fázy reštrukturalizačného procesu v spoločnosti Biotika a.s.

 • Začiatok zmluvnej výroby s firmou Lonza.
  Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd.
  Obnova povolenia FDA na Penicilín V Potassium.

 • 1.1.2006 vznik dcérskej spoločnosti ČOV a.s. s hlavným predmetom činnosti v oblasti čistenia odpadových vôd a zneškodňovania ostatných odpadov z činnosti spoločnosti Biotika a.s.

 • Začiatok reštrukturalizačného procesu v spoločnosti.Ukončenie spolupráce v spoločnom podniku Haechst-Biotika, spol. s r.o., Martin, prevod obchodného podielu v tejto spoločnosti na spoločnosť SANITAS AB Litva.

 • Vstup spoločnosti Middle Europe Investments do Biotiky; dcérska spoločnosť MEI Pharma Slovakia C.V. vlastní 55 % akcií Biotiky.

 • Začiatok produkcie kompaktovaného Penicilínu V Potassium v nových výrobných priestoroch.

 • Začiatok zmluvnej výroby s firmou Wacker Chemie AG.
  Schválenie FDA pre Penicilín V Potassium.

 • Rekonštrukcia výrobného závodu Farmácia Martin.

 • Ukončenie spolupráce so spoločnosťou Degussa AG Nemecko a prevod obchodného podielu spoločnosti Biotika a.s. v spoločnosti Evonik Fermas spol. s r.o. na spoločnosť Degussa AG. Otvorenie novej výroby semisyntetických betalaktámových antiobiotík.

 • Otvorenie novej výrobnej linky IMA na výrobu suchých betalaktámových injekčných preparátov.

 • Proces privatizácie ukončený v r.1996. Majoritným akcionárom sa stala G.V.Pharma (42 % akcií). Ďalšími akcionármi boli VÚB, a.s. (17 %)  a Moorgate Securities Ltd (7 %). Ostatní akcionári (<5 %) vlastnili spolu 34 % akcií spoločnosti. Prvý paroplynový cyklus na SR zavedený v a.s. Biotika.

 • V druhej polovici roku 1995 bol implementovaný nový informačný systém BPCS, ktorý je doteraz platný a používaný.

 • Otvorenie novej prevádzky izolácie.

 • Dňa 25.1.1993 založila spoločnosť Biotika a.s. so spoločnosťou Degussa AG, Nemecko spoločnosť s ručením obmedzeným Evonik Fermas, spol s r.o., Slovenská Ľupča v pomere obchodných podielov 50 % pre každého  zo zakladateľov. Zavedenie novej výroby tuhých betalaktámových preparátov.

 • Do r. 1992 Biotika štátnym podnikom ako súčasť koncernu SPOFA. Akciová spoločnosť Biotika bola založená v r. 1992, kedy začal proces kupónovej privatizácie. Dňa 2.3.1992 založila Biotika a.s. so spoločnosťou Hoechst Aktiengesellschaft, Nemecko - Hoechst-Biotika, spol.s r.o.

 • Začiatok výroby L-treonínu.

 • Otvorenie novovybudovanej prevádzky na výrobu penicilínu.

 • Začiatok výroby tylozínu (veterinárny preparát).

 • Vedecko-výskumné laboratórne pracovisko bolo pretransformované na vedecko-výskumný odbor s porovnateľným štatútom ako ostatné špecializované vedecko-výskumné inštitúcie v Československu.

 • Začiatok výroby L-lyzínu. Biotika ako tretia firma na svete po Japonsku a USA začala s výrobou L-lyzínu fermentačnou metódou.

 • Začiatok výroby injekcií pre veterinárne použitie.

 • Začiatok výroby kŕmnych doplnkov a premixov.

 • Tradičná výroba substancií sa rozšírila o výrobu biofaktorov a výrobu injekcií pre humánne použitie. Pričlenenie výrobného závodu Farmácia Martin k Biotike. Nábeh výroby streptomycínu a chlórtetracyklínu.

 • Začiatok výroby penicilínu V.

 • Vznik vlastného výskumno - vývojového pracoviska. Jeho prvým výsledkom bol skrátený postup prípravy surovej draselnej soli penicilínu G, ako východiskového produktu na prípravu finálnych preparátov penicilínu G.

 • Začiatok výroby penicilínu G.
   

 • Vznik národného podniku Biotika v rámci koncernu SPOFA, ktorý zastrešoval všetky farmaceutické výrobné podniky v bývalom Československu. Pôvodnou úlohou národného podniku bola výroba penicilínu, v tom čase najmodernejšieho liečiva.