Kontakty

Všeobecné kontakty

BIOTIKA a.s.

976 13 Slovenská Ľupča 566
Slovenská republika


Tel: 048 4368 111

E-mail: biotika@biotika.sk

ČOV a.s.

976 13 Slovenská Ľupča 566
Slovenská republika


Tel: 0911 721 504

E-mail: hraskova@cov-sl.sk

Vedenie

 

 


 

Ing. Jana Červenáková

Riaditeľ úseku zabezpečovania a riadenia kvality


Tel: 048 4368 153
E-mail: cervenakova@biotika.sk

Ing. Ján Dzúrik

Ekonomický riaditeľ


Tel: 048 4368 233
E-mail: dzurik@biotika.sk

Ing. Slavomír Geleta

Výrobný riaditeľ


Tel: 048 4368 310
E-mail: geleta@biotika.sk

Ing. Ľudmila Kováčová

Vedúci odboru vývojových projektov


Tel: 048 4368 926
E-mail: kovacova@biotika.sk

Ing. Jozefína Gregová

Vedúca odboru predaja


Tel: 048 4368 835
E-mail: gregova@biotika.sk

Obchod

Ing. Jozefína Gregová

vedúca odboru


Tel.: 048 4368 835

E-mail: gregova@biotika.sk

Lucia Cambelová

vedúca oddelenia nákupu a skladov


Tel.: 048 4368 819

E-mail: cambelova@biotika.sk

 

 


 

 

Úseky a odbory

EKONOMICKO-ORGANIZAČNÝ      
Ján Dzúrik (riaditeľ úseku) Tel.: +421 48 4368 233 E-mail: dzurik@biotika.sk
Denisa Chramcová (odbor právny) Tel.: +421 48 4368 128 E-mail: chramcova@biotika.sk
Zuzana Ferjenčíková (vedúca ekonomického odboru) Tel.: +421 48 4368 250 E-mail: ferjencikova@biotika.sk
Marcela Patrášová (oddelenie personálne) Tel.: +421 48 4368 130 E-mail: personalne@biotika.sk
Martin Krnáč (odbor bezpečnosti práce) Tel.: +421 48 4368 133 E-mail: krnac@biotika.sk
(hasiči) Tel.: +421 48 4368 225 E-mail: hasici@biotika.sk
OBCHOD Jozefína Gregová (vedúca odboru) Tel.: +421 48 4368 835 E-mail: gregova@biotika.sk
Lucia Cambelová (vedúca oddelenia) Tel.: +421 48 4368 819 E-mail: cambelova@biotika.sk
VÝROBA Slavomír Geleta (riaditeľ úseku) Tel.: +421 48 4368 310 E-mail: geleta@biotika.sk
Lucia Sliačanová (odbor energetiky) Tel.: +421 48 4368 750 E-mail: sliacanova@biotika.sk
Ladislav Kerti (odbor investícií) Tel.: +421 48 4368 700 E-mail: kerti@biotika.sk
VÝVOJ Ľudmila Kováčová (vedúci odboru) Tel.: +421 48 4368 926 E-mail: kovacova@biotika.sk
KVALITA Jana Červenáková (riaditeľka úseku) Tel.: +421 48 4368 153 E-mail: cervenakova@biotika.sk
Katarína Lehotská (odbor kvality) Tel.: +421 48 4368 156 E-mail: lehotska@biotika.sk
Jaroslava Muránska (odbor kvality) Tel.: +421 48 4368 160 E-mail: muranska@biotika.sk