Kontakty

Všeobecné kontakty

BIOTIKA a.s.

976 13 Slovenská Ľupča 566
Slovenská republika


Tel: 048 4368 111

E-mail: biotika@biotika.sk

ČOV a.s.

976 13 Slovenská Ľupča 566
Slovenská republika


Tel: 048 47 267 01
Fax: 048 47 267 55
E-mail: hraskova@cov-sl.sk

Vedenie

Ing. Miroslava Vargová

Organizačno - personálny riaditeľ


Tel: 048 4368 100
E-mail: vargova@biotika.sk

Ing. Jana Červenáková

Riaditeľ úseku zabezpečovania a riadenia kvality


Tel: 048 4368 153
E-mail: cervenakova@biotika.sk

Ing. Ján Dzúrik

Ekonomický riaditeľ


Tel: 048 4368 233
E-mail: dzurik@biotika.sk

Ing. Slavomír Geleta

Výrobný riaditeľ


Tel: 048 4368 310
E-mail: geleta@biotika.sk

Ing. Ľudmila Kováčová

Vedúci vývojových projektov


Tel: 048 4368 900
E-mail: kovacova@biotika.sk

Ing. Andrea Lilková

Vedúca úseku predaja


Tel: 048 4368 835
E-mail: likova@biotika.sk

Obchod

Ing. Andrea Lilková

vedúca úseku


Tel.: 048 4368 835

E-mail: lilkova@biotika.sk

Ing. Viera Drusková

vedúca odboru nákupu a skladov


Tel.: 048 4368 825

E-mail: druskova@biotika.sk

Ing. Marta Michálková

odbor predaja substancií


Tel.: 048 4368 834

E-mail: michalkovam@biotika.sk

Úseky a odbory

PERSONALISTIKA Miroslava Vargová (riaditeľ úseku) Tel.: +421 48 4368 100 E-mail: vargova@biotika.sk
Denisa Chramcová (odbor právny) Tel.: +421 48 4368 128 E-mail: chramcova@biotika.sk
Marcela Patrášová (oddelenie personálne) Tel.: +421 48 4368 130 E-mail: personalne@biotika.sk
Martin Krnáč (odbor bezpečnosti práce) Tel.: +421 48 4368 133 E-mail: krnac@biotika.sk
(hasiči) Tel.: +421 48 4368 225 E-mail: hasici@biotika.sk
EKONOMIKA Ján Dzúrik (riaditeľ úseku) Tel.: +421 48 4368 233 E-mail: dzurik@biotika.sk
Ľuba Resslová (účtovníctvo a dane) Tel.: +421 48 4368 207 E-mail:  resslova@biotika.sk
Zuzana Ferjenčíková (finančný odbor) Tel.: +421 48 4368 250 E-mail: ferjencikova@biotika.sk
OBCHOD Andrea Lilková (vedúca úseku) Tel.: +421 48 4368 835 E-mail: lilkova@biotika.sk
Marta Michálková (predaj substancií) Tel.: +421 48 4368 834 E-mail: michalkova@biotika.sk
Viera Drusková (odbor nákupu a skladov) Tel.: +421 48 4368 825 E-mail: druskova@biotika.sk
VÝROBA Slavomír Geleta (riaditeľ úseku) Tel.: +421 48 4368 310 E-mail: geleta@biotika.sk
Lucia Sliačanová (odbor energetiky) Tel.: +421 48 4368 750 E-mail: sliacanova@biotika.sk
VÝVOJ Ľudmila Kováčová (vedúci úseku) Tel.: +421 48 4368 900 E-mail: kovacova@biotika.sk
Milan Zemko (odbor investícií) Tel.: +421 48 4368 700 E-mail: zemko@biotika.sk
KVALITA Jana Červenáková (riaditeľka úseku) Tel.: +421 48 4368 153 E-mail: cervenakova@biotika.sk