Služby

Ponúkame iba tie najlepšie služby

Výskum a vývoj

Úsek vývojových projektov využíva know-how a znalosti svojich expertov vo fermentácii, v izolačných procesoch a v analytickej chémii. Rieši vlastné projekty, ktoré zaradí do výrobného programu alebo spolupracuje s inými medzinárodnými spoločnosťami formou zmluvných biotechnologických výrob. 

Čítať viac

Kvalita

Systém zabezpečovania a riadenia kvality zabezpečuje, že všetky vyrobené produkty sú kvalitné, účinne a bezpečné. Systém kvality je budovanýna legislatívnych požiadavkách Európskej únie pre Správnu výrobnú prax pri výrobe humánnych a veterinárnych liekov, ktoré sú vydávané európskou liekovou agentúrou (EMA) a na legislatívnych požiadavkách americkej liekovej agentúry (FDA).

Čítať viac

Ochrana životného prostredia

Spoločnosť ČOV a.s. vznikla na základe rozhodnutia akcionárov spoločnosti Biotika a.s. po zápise v obchodnom registri dňom 1. 1. 2006 ako 100% dcérska spoločnosť Biotika a.s. a jej hlavnou náplňou je poskytovať komplexné služby pre zabezpečovanie povinností v oblasti životného prostredia pre spoločnosť Biotika a.s.

Čítať viac