Výročné správy

Zoznam výročných správ

2023 Výročná správa 2023 Stiahnuť vo formáte PDF
Ročná finančná správa spoločnosti Biotika a.s. za rok 2023 formát xhtml Stiahnuť vo formáte PDF
2022 Výročná správa 2022 Stiahnuť vo formáte PDF
Ročná finančná správa spoločnosti Biotika a.s. za rok 2022 formát xhtml Stiahnuť vo formáte PDF
2021 Správa audítora za rok 2021 ESEF formát xhtml Stiahnuť vo formáte PDF
Ročná finančná správa spoločnosti Biotika a.s. za rok 2021 formát xhtml Stiahnuť vo formáte PDF
Ročná finančná správa spoločnosti Biotika a.s. za rok 2021 Stiahnuť vo formáte PDF
2020 Výročná správa 2020 Stiahnuť vo formáte PDF
Vyhlásenie predstavenstva za rok 2020 Stiahnuť vo formáte PDF
2019 Výročná správa 2019 Stiahnuť vo formáte PDF
Vyhlásenie predstavenstva za rok 2019 Stiahnuť vo formáte PDF
Opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke 2019 Stiahnuť vo formáte PDF
2018 Výročná správa 2018 Stiahnuť vo formáte PDF
Vyhlásenie predstavenstva za rok 2018 Stiahnuť vo formáte PDF
2017 Výročná správa 2017 Stiahnuť vo formáte PDF
Vyhlásenie predstavenstva za rok 2017 Stiahnuť vo formáte PDF
2016 Výročná správa 2016 Stiahnuť vo formáte PDF
Vyhlásenie predstavenstva za rok 2016 Stiahnuť vo formáte PDF
2015 Výročná správa 2015 Stiahnuť vo formáte PDF
Vyhlásenie predstavenstva za rok 2015 Stiahnuť vo formáte PDF
2014 Výročná správa 2014 Stiahnuť vo formáte PDF
Vyhlásenie predstavenstva za rok 2014 Stiahnuť vo formáte PDF
2013 Výročná správa 2013 Stiahnuť vo formáte PDF
Vyhlásenie predstavenstva za rok 2013 Stiahnuť vo formáte PDF
2012 Výročná správa 2012 doplnok Stiahnuť vo formáte PDF
Výročná správa 2012 Stiahnuť vo formáte PDF
Vyhlásenie predstavenstva za rok 2012 Stiahnuť vo formáte PDF
Správa nezávislého audítora za rok 2012 Stiahnuť vo formáte PDF
Audítorská správa k VS 2012 Stiahnuť vo formáte PDF
2011 Výročná správa za rok 2011 Stiahnuť vo formáte PDF
Vyhlásenie predstavenstva za rok 2011 Stiahnuť vo formáte PDF
Správa nezávislého auditóra za rok 2011 Stiahnuť vo formáte PDF
Audítorská správa k VS 2011 Stiahnuť vo formáte PDF
2010 Výročná správa za rok 2010 Stiahnuť vo formáte PDF
Vyhlásenie predstavenstva za rok 2010 Stiahnuť vo formáte PDF
2009 Výročná správa za rok 2009 Stiahnuť vo formáte PDF