Priebežné správy

Zoznam priebežných správ

2023 Priebežná polročná správa za 1.polrok 2023 Stiahnuť vo formáte PDF
Vyhlásenie predstavenstva za I.polrok 2023 Stiahnuť vo formáte PDF
Priebežná účtovná závierka za 1. polrok 2023 Stiahnuť vo formáte PDF
2022 Priebežná polročná správa za 1.polrok 2022 Stiahnuť vo formáte PDF
Vyhlasenie predstavenstva za 1.polrok 2022 Stiahnuť vo formáte PDF
Priebežná účtovná závierka za 1. polrok 2022 Stiahnuť vo formáte PDF
2021 Priebežná polročná správa za 1. polrok 2021 Stiahnuť vo formáte PDF
Vyhlásenie predstavenstva k 30. 6. 2021 Stiahnuť vo formáte PDF
Priebežná účtovná závierka za 1. polrok 2021 Stiahnuť vo formáte PDF
2020 Priebežná polročná správa za 1. polrok 2020 Stiahnuť vo formáte PDF
Vyhlásenie predstavenstva k 30. 6. 2020 Stiahnuť vo formáte PDF
Priebežná účtovná závierka za 1. polrok 2020 Stiahnuť vo formáte PDF
2019 Priebežná polročná správa za 1. polrok 2019 Stiahnuť vo formáte PDF
Vyhlásenie predstavenstva k 30. 6. 2019 Stiahnuť vo formáte PDF
Priebežná účtovná závierka za 1. polrok 2019 Stiahnuť vo formáte PDF
2018 Priebežná polročná správa za 1. polrok 2018 Stiahnuť vo formáte PDF
Vyhlásenie predstavenstva k 30. 6. 2018 Stiahnuť vo formáte PDF
Priebežná účtovná závierka za 1. polrok 2018 Stiahnuť vo formáte PDF
2017 Priebežná polročná správa za 1. polrok 2017 Stiahnuť vo formáte PDF
Vyhlásenie predstavenstva k 30. 6. 2017 Stiahnuť vo formáte PDF
Priebežná účtovná závierka za 1. polrok 2017 Stiahnuť vo formáte PDF
2016 Predbežné vyhlásenie k 30.6.2016 Stiahnuť vo formáte PDF
Polročná správa za rok 2016 Stiahnuť vo formáte PDF
2015 Predbežné vyhlásenie k 30.9.2015 v HN 4.11.2015 Stiahnuť vo formáte PDF
Predbežné vyhlásenie k 30.9.2015 Stiahnuť vo formáte PDF
Polročná správa za rok 2015 Stiahnuť vo formáte PDF
Predbežné vyhlásenie k 30.6.2015 Stiahnuť vo formáte PDF
Predbežné vyhlásenie k 31.3.2015 Stiahnuť vo formáte PDF
2014 Predbežné vyhlásenie k 30.9.2014 Stiahnuť vo formáte PDF
Predbežné vyhlásenie k 30.6.2014 Stiahnuť vo formáte PDF
Polročná správa za rok 2014 Stiahnuť vo formáte PDF
Predbežné vyhlásenie k 31.3.2014 Stiahnuť vo formáte PDF