Orgány a vedenie spoločnosti

Dozorná rada a.s.

JUDr. Mária Kinčešová

predsedníčka

Drs.Ing. Petrus H.M.Winkelman

podpredseda

Ing. Jana Magátová 

člen

Mgr. Ing. Daša Bokorová

člen

Ing. Dagmar Uhrínová

člen

Ing. Jozefína Gregová

člen

Predstavenstvo a.s.

 

 

Ing. Jana Červenáková

člen

Ing. Slavomír Geleta

člen

Ing. Ján Dzúrik

člen

 

Vedenie a.s.

 

 

Ing. Jana Červenáková

Riaditeľ úseku zabezpečovania a riadenia kvality

Ing. Ján Dzúrik

Ekonomický riaditeľ

Ing. Slavomír Geleta

Výrobný riaditeľ

Ing. Ľudmila Kováčová

Vedúci odboru vývojových projektov

Ing. Jozefína Gregová

Vedúci úseku predaja

Organizačná štruktúra