Ozmánenie o pozastavení vyplácania dividend z pokladne