Priebežná polročná správa za 1.polrok 2023

Rok: 
2023