Priebežná účtovná závierka za 1. polrok 2022

Rok: 
2022