Priebežná účtovná závierka za 1. polrok 2023

Rok: 
2023