Žiadosť o výplatu dividend (Akcie vedené na držiteľskom účte)

Rok: 
2018